Voorwaarden aanbieden activiteiten aanbieding bedrijven


Voorwaarden bij aanbieden Activiteiten en Aanbiedingen voor Bedrijven:

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor bedrijven die Activiteiten of Aanbiedingen willen aanbieden via CuracaoTodo.com

  1. Bedrijven zullen hun uiterste best doen om informatie over hun onderneming en haar activiteiten en aanbiedingen op de site (nog) up-to-date te houden.
  2. Bedrijven verbinden zich ertoe de via KleinCuracao.Deals aangeboden activiteiten of deals aan klanten te leveren volgens de exacte omschrijvingen en termen zoals ze er in eerste instantie aangeboden werden.
  3. Het niet leveren van gekochte activiteiten of deals kan leiden tot uitsluiting van de Site.
  4. Bedrijven zullen geen soortgelijke of vergelijkbare diensten voor lagere prijzen aanbieden nadat ze online gekocht. Als de prijzen voor diensten worden verlaagd na aankoop, zullen klanten die een claim maken op de nieuwe prijzen en voorwaarden gecompenseerd worden.
  5. Bedrijven die activiteiten of deals aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van de aangeboden en verkocht diensten. Deelname van een andere partij in - delen van - dit proces beperken die verantwoordelijkheid om dat te doen niet.
  6. Bedrijven zijn de gecontracteerde partner voor de aan klanten geleverde diensten. KleinCuracao.Deals heeft slechts een faciliterende rol bij het regelen van het tot stand komen van deze contracten. Bedrijven zijn dan ook de enige verantwoordelijke voor eventuele claims met betrekking tot lichamelijk letsel, ziekte, diefstal of enige andere schade - direct of indirect - veroorzaakt door de deelname van klanten aan activiteiten van Bedrijven.
  7. Prijzen en tarieven voor de activiteiten en aanbiedingen, zoals bevestigd op de site worden na aankoop niet gewijzigd binnen de termijn waarin de activiteit of de deal geldig is, met uitzondering van gewijzigde belastingtarieven.
  8. 9% Sales Tax is inbegrepen in alle op de site vermelde prijzen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het op een passende manier doorgeven van deze belastingen.

Of lees onze Engelse Terms and Conditions when offering Activities or Deals for Companies.

Daarnaast gelden onze Algemene Voorwaarden voor CuracaoTodo.


Share this page on